Tuesday, December 28, 2010

Sambungan.... Iman, Islam Dan Ehsan

Lelaki itu berkata, "Kamu telah berkata benar." Kemudian menyambung, "Beritahukan kepada diriku mengenai Ehsan."


Rasulullah bersabda, "Hendaknya kamu menyembah ALLAH seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak berasa melihat-Nya maka hendaklah kamu merasa dilihat oleh-Nya."


Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat."


Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya."


Lelaki itu berkata, "Kalau begitu beritahukan tentang tanda-tandanya sahaja."


Rasulullah bersabda, "Kalau sudah ada budak perempuan melahirkan tuannya, kalau kamu telah menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dari kalangan orang-orang melarat, pengembala kambing saling berlumba-lumba mendirikan bangunan tinggi."


Umar berkata : kemudian lelaki itu pun pergi. Setelah berlaku beberapa hari akhirnya Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah lelaki yang ( beberapa hari lalu ) mengajukan pertanyaan?" Aku menjawab : Hanaya ALLAH dan Rasul-Nya saja yang mengetahui. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibrail. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian semua."


write by :
nurul huda